20. јануар 2009.

Псалтир, Катизма 4
КАФИСМА ЧЕТВЕРТАЯ


Псалом Давиду, 24.

1. К Тебе, Господи, воздвигох душу мою,
2. Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся во век, ниже да посмеют ми ся врази мои,
3. ибо вси терпящии Тя не постыдятся. Да постыдятся беззаконнующии вотще.
4. Пути Твоя, Господи, скажи ми, и стезям Твоим научи мя.
5. Настави мя на истину Твою, и научи мя, яко Ты еси Бог Спас мой, и Тебе терпех весь день.
6. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть.
7. Грех юности моея, и неведения моего не помяни, по милости Твоей помяни мя Ты, ради благости Твоея, Господи.
8. Благ и прав Господь, сего ради законоположит согрешающым на пути.
9. Наставит кроткия на суд, научит кроткия путем Своим
10. Вси путие Господни милость и истина, взыскающым завета Его, и свидения Его.
11. Ради имене Твоего, Господи, и очисти грех мой, мног бо есть.
12. Кто есть человек бояйся Господа? Законоположит ему на пути, егоже изволи.
13. Душа его во благих водворится, и семя его наследит землю.
14. Держава Господь боящихся Его, и завет Его явит им.
15. Очи мои выну ко Господу, яко Той исторгнет от сети нозе мои.
16. Призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищ есмь аз.
17. Скорби сердца моего умножишася, от нужд моих изведи мя.
18. Виждь смирение мое, и труд мой, и остави вся грехи моя.
19. Виждь враги моя, яко умножишася, и ненавидением неправедным возненавидеша мя.
20. Сохрани душу мою, и избави мя, да не постыжуся, яко уповах на Тя.
21. Незлобивии и правии прилепляхуся мне, яко потерпех Тя,
22. Господи, Избави, Боже, Израиля от всех скорбей его.1. К теби, Господе, подижем душу своју.
2. Боже мој! у Тебе се уздам; не дај да се осрамотим, да ми се не свете непријатељи моји.
3. И који се год у Те уздају, неће се осрамотити; осрамотиће се они који се одмећу од Тебе беспутно.
4. Покажи ми, Господе, путеве Своје, научи ме ходити стазама Твојим.
5. Упути ме истини Својој, и научи ме; јер си Ти Бог спасења мојега, Теби се надам сваки дан.
6. Опомени се милосрђа Својега, Господе, и милости Своје; јер су откако је вијека.
7. Гријехова младости моје, и мојих пријеступа не помињи; по милости својој помени мене, ради доброте своје, Господе!
8. Добар је и праведан Господ; тога ради показује грјешницима пут.
9. Упућује кротке истини, учи кротке ходити путем Његовијем.
10. Сви су путови Господњи милост и истина онима који држе завјет Његов и откривење Његово.
11. Ради имена Својега, Господе, опрости гријех мој, јер је велик.
12. Који се човјек боји Господа? Он ће му показати који пут да избере.
13. Душа ће његова у добру почивати, и сјеме ће његово владати земљом.
14. Тајна је Господња у онијех који Га се боје, и завјет Свој јавља им.
15. Очи су ми свагда управљене ка Господу, јер Он извлачи из замке ноге моје.
16. Погледај ме и смилуј се на ме, јер сам инокосан и невољник.
17. Нек се рашири стиснуто срце моје, из тјескобе моје изведи ме.
18. Види јаде моје и муку моју, и опрости ми све гријехе моје.
19. Погледај непријатеље моје како их је много и каквом ме пакосном ненавишћу ненавиде.
20. Сачувај душу моју и избави ме; не дај да се осрамотим, јер се у Тебе уздам.
21. Безазленост и правда нека ме сачува, јер се у Тебе уздам.
22. Избави, Боже, Израиља од свијех невоља његовијех.Псалом Давида, 25.

1. Суди ми, Господи, яко аз незлобою моею ходих, и на Господа уповая, не изнемогу.
2. Искуси мя, Господи, и испытай мя, разжзи утробы моя, и сердце мое.
3. Яко милость Твоя пред очима моима есть, и благоугодих во истине Твоей.
4. Не седох с сонмом суетным, и со законопреступными не вниду.
5. Возненавидех церковь лукавнующих, и с нечестивыми не сяду.
6. Умыю в неповинных руце мои, и обыду жертвенник Твой, Господи.
7. Еже услышати ми глас хвалы Твоея, и поведати вся чудеса Твоя.
8. Господи, возлюбих благолепие дому Твоего и место селения славы Твоея.
9. Да не погубиши с нечестивыми душу мою, и с мужи кровей живот мой.
10.Ихже в руку беззакония, десница их исполнися мзды.
11. Аз же незлобою моею ходих, избави мя, Господи, и помилуй мя.
12. Нога моя ста на правоте: в церквах благословлю Тя, Господи.
1. Суди ми, Господе, јер у простоти својој ходим и у Господа се уздам; нећу се поколебати.
2. Испитај ме, Господе, и искушај ме; претопи што је у мени и срце моје.
3. Јер је милост Твоја пред очима мојима, и ходим у истини Твојој.
4. Не сједим с безумницима, и с лукавима се не мијешам.
5. Ненавидим друштво безаконичко, и с безбожницима не сједим.
6. Умивам правдом руке своје, и идем око жртвеника Твојега, Господе,
7. Да разглашујем хвалу Твоју и казујем сва чудеса Твоја.
8. Господе! омилио ми је стан дома Твојега, и мјесто насеља славе Твоје.
9. Немој душе моје погубити, ни живота мојега с крвопијцима,
10. Којима је злочинство у рукама, и којима је десница пуна мита.
11. А ја ходим у простоти својој, избави ме, и смилуј се на ме.
12. Нога моја стоји на правом путу; на скупштинама ћу благосиљати Господа.


Псалом Давиду, прежде помазания, 26.
1. Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся? Господь Защититель живота моего, от кого устрашуся?
2. Внегда приближатися на мя злобующым, еже снести плоти моя, оскорбляюшии мя, и врази мои, тии изнемогоша и падоша.
3. Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще востанет на мя брань, на Него аз уповаю.
4. Едино просих от Господа, то взыщу: еже жити ми в дому Господни вся дни живота моего, зрети ми красоту Господню и посещати храм святый Его.
5. Яко скры мя в селении Своем в день зол моих, покры мя в тайне селения Своего, на камень вознесе мя.
6. И ныне се вознесе главу мою, на враги моя: обыдох и пожрох в селении Его жертву хваления и воскликновения, пою и воспою Господеви.
7. Услыши, Господи, глас мой, имже воззвах: помилуй мя и услыши мя.
8. Тебе рече сердце мое, Господа взыщу. Взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу.
9. Не отврати лица Твоего от мене и не уклонися гневом от раба Твоего: помощник мой буди, не отрини мене, и не остави мене, Боже Спасителю мой.
10. Яко отец мой и мати моя остависта мя, Господь же восприят мя.
11. Законоположи ми, Господи, в пути Твоем и настави мя на стезю правую враг моих ради.
12. Не предаждь мене в душы стужающих ми, яко восташа на мя свидетеле неправеднии и солга неправда себе.
13. Верую видети благая Господня на земли живых.
14. Потерпи Господа, мужайся и да крепится сердце твое, и потерпи Господа.
Слава:1. Господ је видјело моје и спасење моје; кога да се бојим? Господ је крјепост живота мојега; кога да се страшим?
2. Ако навале на ме зликовци да поједу тијело моје, противници и непријатељи моји, спотаћи ће се и пашће.
3. Ако против мене војска у òкô стане, неће се уплашити срце моје; ако се на ме рат дигне, ја се ни онда нећу бојати.
4. За једно само молим Господа, само то иштем, да живим у дому Господњем све дане живота својега, да гледам красоту Господњу, и раним у цркву Његову.
5. Јер би ме сакрио у колиби Својој у зло доба; склонио би ме под кровом шатора Својега; на камену гору попео би ме.
6. Тада бих подигао главу своју пред непријатељима који би ме опколили; принио бих у његову шатору жртву хвале; запјевао бих и хвалио Господа.
7. Чуј, Господе, глас мој, Тебе призивљем, смилуј се на ме и услиши ме.
8. Срце моје говори пред Тобом што си рекао: "тражите лице Моје"; тражим лице Твоје, Господе!
9. Немој одвратити од мене лица Својега, немој у гњеву оставити слуге Својега; буди помоћник мој; немој ме одбити, и немој ме оставити, Боже, Спаситељу мој!
10. Јер отац мој и мати моја оставише ме; али Господ нека ме прихвати.
11. Упути ме, Господе, на пут Свој и води ме правом стазом поради онијех који ме вребају.
12. Немој ме дати на вољу непријатељима мојим; јер усташе на ме лажни свједоци; али злоба говори сама против себе.
13. Вјерујем да ћу видјети доброту Господњу на земљи живијех.
14. Уздај се у Господа, буди слободан; нека буде срце твоје крјепко, уздај се у Господа.
Слава:
Псалом Давиду, 27.


1. К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не премолчиши от мене, да не когда премолчиши от мене: и уподоблюся низходящым в ров.
2. Услыши, Господи, глас моления моего, внегда молити ми ся к Тебе, внегда воздети ми руце мои к храму святому Твоему.
3. Не привлецы мене со грешники и с делающими неправду не погуби мене, глаголющими мир с ближними своими, злая же в сердцах своих.
4. Даждь им, Господи, по делом их, и по лукавству начинаний их: по делом руку их даждь им: воздаждь воздаяние их им.
5. Яко не разумеша в дела Господня и в дела руку Его: разориши я, и не созиждеши я.
6. Благословен Господь, яко услыша глас моления моего.
7. Господь Помощник мой, и Защититель мой: на Него упова сердце мое, и поможе ми, и процвете плоть моя, и волею моею исповемся Ему.
8. Господь утверждение людей Своих, и Защититель спасений христа Своего есть.
9. Спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, и упаси я, и возми я до века.

1. К Теби, Господе, вичем; Граде мој, немој ми мучати, да не бих, ако узмучиш, био као они који одлазе у гроб.
2. Чуј молитвени глас мој, кад вапијем к Теби, кад дижем руке своје к светој цркви Твојој.
3. Немој ме захватити с грјешницима, и с онима који чине неправду, који с ближњима својима мирно говоре, а у срцу им је зло.
4. Подај им, Господе, по дјелима њиховијем, по злому поступању њихову; по дјелима руку њиховијех подај им, подај им што су заслужили.
5. Јер не пазе на дјела Господња, и на дјела руку Његовијех. Да их разори и не сазида.
6. Да је благословен Господ, јер услиши глас мољења мојега!
7. Господ је Крјепост моја и Штит мој; у њега се поузда срце моје, и Он ми поможе. Зато се весели срце моје, и пјесмом својом славим Га.
8. Господ је Крјепост народа својега, и обрана која спасава помазаника Његова.
9. Спаси народ Свој, благослови достојање Своје; спаси их и уздижи их довијека.

Псалом Давиду, исхода скинии, 28.

1. Принесите Господеви сынове Божии, принесите Господеви, сыны овни, принесите Господеви славу и честь.
2. Принесите Господеви славу имени Его, поклонитеся Господеви во дворе святем Его.
3. Глас Господень на водах, Бог славы возгреме, Господь на водах многих.
4. Глас Господень в крепости, глас Господень в великолепии.
5. Глас Господа, сокрушающаго кедры, и стрыет Господь кедры Ливанския:
6. и истнит я яко тельца Ливанска, и возлюбленный яко сын единорожь.
7. Глас Господа, пресецающаго пламень огня.
8. Глас Господа, стрясающаго пустыню, и стрясет Господь пустыню Каддийскую.
9. Глас Господень свершающий елени, и открыет дубравы, и в храме Его всякий глаголет славу.
10. Господь потоп населяет, и сядет Господь Царь в век.
11. Господь крепость людем Своим даст, Господь благословит люди Своя миром.

1. Дајте Господу, синови Божији, дајте Господу славу и част.
2. Дајте Господу славу имена Његова. Поклоните се Господу у светој красоти.
3. Глас је Господњи над водом, Бог славе грми, Господ је над водом великом.
4. Глас је Господњи силан, глас је Господњи славан.
5. Глас Господњи ломи кедре, Господ ломи кедре Ливанске.
6. Као теле скачу од њега; Ливан и Сирион као млад биво.
7. Глас Господњи сипа пламен огњени.
8. Глас Господњи потреса пустињу, потреса Господ пустињу Кадес.
9. Глас Господњи опрашта кошуте бремена, и са шума скида одијело; и у цркви Његовој све говори о слави Његовој.
10. Госпoд је сједио над потопом, и сједјеће Господ као Цар у вијек.
11. Господ ће дати силу народу Својему, Господ ће благословити народ Свој миром.

Псалом песни обновления дому Давидова, 29.

1. Вознесу Тя, Господи, яко подъял мя еси, и не возвеселил еси врагов моих о мне.
2. Господи Боже мой, воззвах к Тебе, и исцелил мя еси.
3. Господи, возвел еси от ада душу мою, спасл мя еси от низходящих в ров.
4. Пойте Господеви, преподобнии Его, и исповедайте память святыни Его.
5. Яко гнев в ярости Его, и живот в воли Его: вечер водворится плачь, и заутра радость.
6. Аз же рех во обилии моем: не подвижуся во век.
7. Господи, волею Твоею подаждь доброте моей силу. Отвратил же еси лице Твое, и бых смущен.
8. К Тебе, Господи, воззову, и к Богу моему помолюся.
9. Кая польза в крови моей, внегда сходити ми во истление? Еда исповестся Тебе персть, или возвестит истину Твою?
10. Слыша Господь и помилова мя: Господь бысть Помощник мой.
11. Обратил еси плачь мой в радость мне: растерзал еси вретище мое, и препоясал мя еси веселием.
12. Яко да воспоет Тебе слава моя, и не умилюся: Господи Боже мой, во век исповемся Тебе.
Слава:
1. Узвишаваћу Те, Господе, јер си ме отео, и нијеси дао непријатељима мојим да ми се свете.
2. Господе, Боже мој! завиках к Теби, и исцијелио си ме.
3. Господе! извео си из пакла душу моју, и оживио си ме да не сиђем у гроб.
4. Појте Господу, свеци Његови, и славите свето име Његово.
5. Гњев је Његов за тренуће ока, а до живота милост Његова, вечером долази плач, а јутром радост.
6. И ја рекох у добру свом: нећу посрнути довијека.
7. Ти шћаше, Господе, те гора моја стајаше тврдо. Ти одврати лице Своје, и ја се сметох.
8. Тада Тебе, Господе, зазивах, и Господа молих:
9. „Каква је корист од крви моје, да сиђем у гроб? хоће ли те прах славити или казивати истину твоју?
10. Чуј, Господе, и смилуј се на ме; Господе! буди ми помоћник."
11. И ти промијени плач мој на радост, скиде с мене врећу, и опаса ме весељем.
12. Зато ће ти пјевати слава моја и неће умукнути; Господе, Боже мој! довијека ћу Те хвалити.
Слава:
В конец, псалом Давиду, изступления, 30.
1. На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся во век: правдою Твоею избави мя и изми мя.
2. Приклони ко мне ухо Твое, ускори изъяти мя, буди ми в Бога Защитителя, и в дом прибежища, еже спасти мя.
3. Яко держава моя и прибежище мое еси Ты, и имене Твоего ради наставиши мя, и препитаеши мя.
4. Изведеши мя от сети сея, юже скрыша ми, яко Ты еси Защититель мой, Господи.
5. В руце Твои предложу дух мой: избавил мя еси Господи Боже истины.
6. Возненавидел еси хранящыя суеты вотще: аз же на Господа уповах.
7. Возрадуюся и возвеселюся о милости Твоей, яко призрел еси на смирение мое, спасл еси от нужд душу мою,
8. и неси мене затворил в руках вражиих, поставил еси на пространне нозе мои.
9. Помилуй мя, Господи, яко скорблю: смятеся яростию око мое, душа моя и утроба моя.
10. Яко исчезе в болезни живот мой и лета моя в воздыханиих, изнеможе нищетою крепость моя и кости моя смятошася.
11. От всех враг моих бых поношение, и соседом моим зело, и страх знаемым моим: видящии мя вон бежаша от мене.
12. Забвен бых яко мертв от сердца, бых яко сосуд погублен.
13. Яко слышах гаждение многих, живущих окрест, внегда собратися им вкупе на мя, прияти душу мою совещаша.
14. Аз же на Тя, Господи, уповах, рех: Ты еси Бог мой.
15. В руку Твоею жребии мои: избави мя из руки враг моих и от гонящих мя.
16. Просвети лице Твое на раба Твоего, спаси мя милостию Твоею.
17. Господи, да не постыжуся, яко призвах Тя: да постыдятся нечестивии и снидут во ад.
18. Немы да будут устны льстивыя, глаголющыя на праведнаго беззаконие, гордынею и уничижением.
19. Коль многое множество благости Твоея, Господи, юже скрыл еси боящымся Тебе, соделал еси уповающым на Тя пред сыны человеческими.
20. Скрыеши их в тайне лица Твоего от мятежа человеческа, покрыеши их в крове от пререкания язык.
21. Благословен Господь, яко удиви милость Свою во граде ограждения.
22. Аз же рех во изступлении моем: отвержен есмь от лица очию Твоею: сего ради услышал еси глас молитвы моея, внегда воззвах к Тебе.
23. Возлюбите Господа, вси преподобнии Его, яко истины взыскает Господь, и воздает излише творящым гордыню.
24. Мужайтеся, и да крепится сердце ваше, вси уповающии на Господа.


1. У Тебе се, Господе, уздам; немој ме оставити под срамотом довијека, по правди Својој избави ме.
2. Пригни к мени ухо Своје, похитај, помози ми. Буди ми Камени Град, Тврда Ограда, гдје бих се спасао.
3. Јер си ти Камена Гора моја и Ограда моја, имена Својега ради води ме и управљај мном.
4. Извади ме из мреже, коју ми тајно замјестише; јер си Ти крјепост моја.
5. У Твоју руку предајем дух свој; избављао си ме, Господе, Боже истинити!
6. Ненавидим оне који поштују пропадљиве идоле; ја се у Господа уздам.
7. Радоваћу се и веселићу се о милости Твојој, кад погледаш на моју муку, познаш тугу душе моје,
8. Не даш ме у руке непријатељу, постављаш ноге моје на пространом мјесту.
9. Смилуј се на ме, Господе; јер ме је туга, од јада изнеможе око моје, душа моја и срце моје.
10. Ишчиље у жалости живот мој, и године моје у уздисању; ослаби од муке крјепост моја, и кости моје сасахнуше.
11. Од множине непријатеља својих постадох потсмијех и сусједима својим, и страшило знанцима својим; који ме виде на улици, бјеже од мене.
12. Заборављен сам као мртав, нема ме у срцима; ја сам као разбијен суд.
13. Јер слушам грдњу од многих, од свуда страх, кад се договарају на ме, мисле ишчупати душу моју.
14. А ја се, Господе, у Тебе уздам и велим: Ти си Бог мој.
15. У Твојој су руци дани моји; отми ме из руку непријатеља мојијех, и од онијех, који ме гоне.
16. Покажи свијетло лице Своје слуги својему; спаси ме милошћу Својом.
17. Господе! немој ме оставити под срамотом; јер Тебе призивљем. Нек се посраме безбожници, нека замукну и падну у пакао.
18. Нека онијеме уста лажљива, која говоре на праведника обијесно, охоло и с поругом.
19. Како је много у Тебе добра, које чуваш за оне који Те се боје, и које дајеш онима који се у Тебе уздају пред синовима човјечијим!
20. Сакриваш их под кров лица својега од буна људских; склањаш их под сјен од свадљивијех језика.
21. Да је благословен Господ, што ми показа дивну милост као да ме уведе у тврд град!
22. Ја рекох у смутњи својој: одбачен сам од очију Твојијех; али Ти чу молитвени глас мој, кад Те призвах.
23. Љубите Господа сви свети Његови; Господ држи вјеру; и увршено враћа онима који поступају охоло.
24. Будите слободни, и нека буде јако срце ваше, сви који се у Господа уздате.Псалом Давиду, разума, 31.

1. Блажени, ихже оставишася беззакония и ихже прикрышася греси.
2. Блажен муж, емуже не вменит Господь греха, ниже есть во устех его лесть.
3. Яко умолчах, обетшаша кости моя, от еже звати ми весь день.
4. Яко день и нощь отяготе на мне рука Твоя, возвратихся на страсть, егда унзе ми терн.
5. Беззаконие мое познах и греха моего не покрых, рех: исповем на мя беззаконие мое Господеви, и Ты оставил еси нечестие сердца моего.
6. За то помолится к Тебе всяк преподобный во время благопотребно: обаче в потопе вод многих к нему не приближатся.
7. Ты еси прибежище мое от скорби обдержащия мя: радосте моя, избави мя от обышедших мя.
8. Вразумлю тя и наставлю тя на путь сей, воньже пойдеши, утвержу на тя очи Мои.
9. Не будите яко конь и меск, имже несть разума: броздами и уздою челюсти их востягнеши, не приближающихся к тебе.
10. Многи раны грешному, уповающаго же на Господа милость обыдет.
11. Веселитеся о Господе, и радуйтеся, праведнии, и хвалитеся, вси правии сердцем.
Слава:

1. Благо ономе, којему је опроштена кривица, којему је гријех покривен.
2. Благо човјеку, којему Господ не прима гријеха и у чијем духу нема лукавства.
3. Кад мучах, посахнуше кости моје од уздисања мојега по вас дан.
4. Јер дан и ноћ тишташе ме рука Твоја; неста сока у мени као на љетној припеци.
5. Гријех свој казах Теби, и кривице своје не затајих; рекох: исповиједам Господу пријеступе своје; и Ти скиде с мене кривицу гријеха мојега.
6. Зато нека Ти се моли сваки светац, кад се можеш наћи; и онда потоп велике воде неће га стигнути.
7. Ти си Заклон мој, Ти ме чуваш од тјескобе; окружаваш ме радостима у избављању.
8. Уразумићу те, и показаћу ти пут којим да идеш; свјетоваћу те, око је Моје на теби.
9. Немојте бити као коњ, као мазга без разума, којима уздом и жвалама ваља обуздати губицу, кад не иду к теби.
10. Много муке има безбожник, а који се узда у Господа, око њега је милост.
11. Радујте се о Господу, и пјевајте, праведници; веселите се сви који сте права срца.
Слава:По 4-й кафисме, Трисвятое.

Таже тропари, глас 7:
Смиренную мою душу посети, Господи, во гресех все житие иждившую: имже образом блудницу, приими и мене, и спаси мя. Преплавая пучину настоящаго жития, помышляю бездну многих моих зол, и не имеяй окормителя помышлений, Петров провещаваю Ти глас: спаси мя, Христе, спаси мя, Боже, яко Человеколюбец.

Слава: Скоро совнидем в невестник Христов, да вси услышим блаженный глас Христа Бога нашего: приидите, любящии Небесную славу, сопричастницы бывше мудрых дев, уяснивше свещы нашя верою.

И ныне: Душе, покайся прежде исхода твоего, суд неумытен грешным есть и нестерпимый. Возопий Господу во умилении сердца: согреших Ти в ведении и не в ведении, Щедрый, молитвами Богородицы ущедри и спаси мя.


Господи, помилуй (40) и молитва:
Тебе, Господи, Единому Благому и Непамятозлобному, исповедаю грехи моя, Тебе припадаю вопия, недостойный: согреших, Господи, согреших и несмь достоин воззрети на высоту небесную от множества неправд моих. Но, Господи мой, Господи, даруй ми слезы умиления, Единый Блаже и Милостивый, яко да ими Тя умолю, очиститися прежде конца от всякаго греха: страшно бо и грозно место имам проити, тела разлучився, и множество мя мрачное и безчеловечное демонов срящет, и никтоже в помощь спутствуяй или избавляяй. Тем припадаю Твоей благости, не предаждь обидящым мя, ниже да похвалятся о мне врази мои, Благий Господи, ниже да рекут: в руки нашя пришел еси, и нам предан еси. Ни, Господи, не забуди щедрот Твоих и не воздаждь ми по беззаконием моим, и не отврати лица Твоего от мене: но Ты, Господи, накажи мя, обаче милостию и щедротами. Враг же мой да не возрадуется о мне, но угаси его на мя прещения и все упраздни его действо, и даждь ми к Тебе путь неукорный, Благий Господи: занеже и согрешив, не прибегох ко иному врачу, и не прострох руки моея к богу чуждему, не отрини убо моления моего, но услыши мя Твоею благостию и утверди мое сердце страхом Твоим, и да будет благодать Твоя на мне, Господи, яко огнь попаляяй нечистыя во мне помыслы. Ты бо еси, Господи, свет, паче всякаго света; радость, паче всякия радости; упокоение, паче всякаго упокоения; жизнь истинная и спасение, пребывающее во веки веков, аминь.